MEDEDELINGEN


Opzeggen lidmaatschap

 

Er is wat onduidelijkheid over het opzeggen van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap is voor een vol kalenderjaar. In de contributie zit de herhalingslessen (instructeurs-, locatie- en materiaalkosten), maar ook de registratie bij het Oranje Kruis.

De kosten voor registratie bij het Oranje Kruis kunnen we niet terughalen als je opzegt. Contributie wordt pas in het voorjaar opgehaald, maar dat is voor het lidmaatschap vanaf 1 januari.

Opzeggen dus uiterlijk in het kalenderjaar voorafgaand aan jaar waarin je geen lid meer wilt zijn, dus voor 31 december. 


Rabo ClubSupport

 

Afgelopen jaar hebben we weer meegedaan aan de Rabo ClubSupport. Ondanks dat we daar niet veel aandacht aan hebben besteed is er toch een mooi bedrag op binnengekomen. Bedankt voor jullie stemmen.


 

In Memorian

 

Afgelopen zomer, 21 juli 2023, is Diny Arnoldussen overleden.

 

Zij was erelid van onze vereniging. Wij konden uit onze registratie niet meer opmaken wanneer ze lid was geworden, alleen dat ze in 1964 al lid was.

 

Ze is altijd een actief en trouw lid geweest van de vereniging en ze heeft bijna alles voorbij zien komen. Iedereen die haar kent zal haar gaan missen.

 


Inzenden vragen en verzoeken ten aanzien van het dagelijks bestuur!

 

Het bestuur van de vereniging zal tijdens de zitting van de ALV alle ingezonden vragen/verzoeken in behandeling nemen. Daarna zal zowel de secretaris als de voorzitter dan wel ondersteunende leden contact opnemen met diegene die een vraag of verzoek heeft ingezonden. 

 

Verzoeken en vragen kunnen worden ingezonden naar het secretariaat.  
Verzoeken kunt u zenden naar: secretaris@ehboverenigingdruten.nl

 

Hopende hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur,

Erica Schipperen, secretaris.