MEDEDELINGEN


 

In Memorian

 

Afgelopen zomer, 21 juli 2023, is Diny Arnoldussen overleden.

 

Zij was erelid van onze vereniging. Wij konden uit onze registratie niet meer opmaken wanneer ze lid was geworden, alleen dat ze in 1964 al lid was.

 

Ze is altijd een actief en trouw lid geweest van de vereniging en ze heeft bijna alles voorbij zien komen. Iedereen die haar kent zal haar gaan missen.

 

Inzenden vragen en verzoeken ten aanzien van het dagelijks bestuur!

 

Het bestuur van de vereniging zal tijdens de zitting van de ALV alle ingezonden vragen/verzoeken in behandeling nemen. Daarna zal zowel de secretaris als de voorzitter dan wel ondersteunende leden contact opnemen met diegene die een vraag of verzoek heeft ingezonden. 

 

Verzoeken en vragen kunnen worden ingezonden naar het secretariaat.  
Verzoeken kunt u zenden naar: secretaris@ehboverenigingdruten.nl

 

Hopende hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur,

Erica Schipperen, secretaris.