HUIDIG BESTUUR


 

Iedere vereniging wordt bestuurd door een enthousiaste groep vrijwilligers die de club een warm hart toedragen en willen instaan voor het voortbestaan, verbeteren en vernieuwen van de vereniging. 

 

Om de vereniging juist die kwaliteitsslag te geven die het verdient, is een nieuw bestuurslid meer dan welkom! Heb je interesse, neem dan contact op met onze secretaris via secretaris@ehboverenigingdruten.nl

 

Bij ledenvergaderingen in oktober 2021 zijn tot actuele bestuursleden verkozen: 

 


VOORZITTER

 

Dhr. O. C. Breider (Otto)

- Algemene coördinatie verenigingsbestuur. 
- Aanspreekpunt formele betrekkingen extern. 
- Bewaken van de sociale kaart van EHBO vereniging Druten. 


PENNINGMEESTER 

Mevr. M.A. Arts (Ria) 
- Algehele coördinatie en verantwoordelijkheid financiële zaken.
- Ondersteuning instructeurs onderwijsprogramma EHBO. 

- Interne betrekkingen. 


SECRETARIS 

Mevr. H.P.F.J.P.M. Schipperen
- Secretariële ondersteuning (dagelijks) bestuur.
- Ledenadministratie. 


ALGEMEEN BESTUURSLID / INSTRUCTEUR

 

Mevr. J.J.A. Snaphaan (Nicole) 

- Portefeuillehouder deskundigheidsbevordering(scholing) en instructeur eerste hulp (IEH).  

INSTRUCTEUR / LOTUS


Dhr. J.J. Snaphaan (John) 
- Examinator Het Oranje Kruis (didactiek bij instructeursopleidingen).

- LOTUS slachtoffer.