HUIDIG BESTUUR


 

Iedere vereniging wordt bestuurt door een enthousiaste groep vrijwilligers die de club een warm hart toedragen en willen instaan voor het voortbestaan, verbeteren en vernieuwen van de verenging. 

 

Om de vereniging juist die kwaliteitsslag te geven die het verdient is een nieuw bestuurslid meer dan welkom! Heb je interesse? Neem contact op via het contactformulier.

 

Bij ledenvergaderingen zijn tot actuele bestuursleden verkozen: 

 


 

VOORZITTER


Dhr. J.J. Snaphaan (John) 
- Algemene coördinatie verenigingsbestuur. 
- Aanspreekpunt formele betrekkingen extern. 
- Bewaken van de sociale kaart van EHBO vereniging Druten. 
- LOTUS slachtoffer. 
- Examinator Het Oranje Kruis (didactiek bij instructeursopleidingen). 


PENNINGMEESTER 

Mevr. M.A. Arts (Ria) 
- Algehele coördinatie en verantwoordelijkheid financiële zaken.
- Ondersteuning instructeurs onderwijsprogramma EHBO. 

- Interne betrekkingen. 


SECRETARIS 

Mevr. J. van Maurik - van Vugt (Jacqueline) 

- Secretariële ondersteuning (dagelijks) bestuur. 
- Portefeuillehouder subsidieregelingen gemeente Druten. 
- Ledenadministratie. ALGEMEEN BESTUURSLID 

Mevr. J.J.A. Snaphaan (Nicole) 
- Algehele ondersteuning verenigingsbestuur. 
- Portefeuillehouder deskundigheidsbevordering(scholing). 

- Instructeur eerste hulp (IEH).