NIEUWS


Inzenden vragen en verzoeken ten aanzien van het dagelijks bestuur!

 

Het bestuur van de vereniging zal tijdens de zitting van de ALV alle ingezonden vragen/verzoeken in behandeling nemen. Daarna zal zowel de secretaris als de voorzitter dan wel ondersteunende leden contact opnemen met diegene die een vraag of verzoek heeft ingezonden. 

 

Verzoeken en vragen kunnen worden ingezonden naar het secretariaat.  
Verzoeken kunt u zenden naar: secretaris@ehboverenigingdruten.nl

 

Hopende hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur,

Erica Schipperen, secretaris.